Genom vår resa genom livet upplever vi människor otroligt mycket spännande saker och intressanta möten. Vissa saker går vi om och om och om igen, medan andra, större saker, vill vi helst bara vara med om en gång.
Riktigt stora saker i livet vill vi gärna vara med om en gång, och i andra fall bara några få gånger. Detta för att de är så stora och betydelsefulla att man kan leva på minnen av det under hela ens livstid. Studentmössor köper vi med största sannolikhet bara en gång i våra liv och gör det med förhoppningen om att studentkvällen kommer vara en kväll vi minns livet ut och att det är början på ett nytt kapitlet. Vi går även fram till altaret och säger ja bara en enda gång med förhoppningen om att pirret aldrig kommer att dö, och för alla äldre som inte gift sig så oroa inte, vi blir allt äldre när vi gifter oss. Likaså rymmer livets stora även val av bostad och ort vi bestämmer oss för att slå oss ner i samt val av yrke och arbetsplats. När man tänker efter hur vi lever våra liv så är det fel att tänka att vi lever ett horisontellt liv från start till mål, utan vi lever ett otroligt svängigt liv där alla små och stora beslut påverkar varandra. Därför är det så viktigt att vi försöker att leva i nuet och at till oss vad det har att bjuda på. Att ta in mindfullness i sitt liv är att leva lite öppnare. Nu finns det mindfullness på schemat i vissa skolor och även mindfullness för ett friskare näringsliv, så kallat MBSR.

”Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) är en metod för att hantera stress och öka välbefinnandet, utvecklad av amerikanska medicinprofessorn Jon Kabat-Zinn i slutet av 1970-talet. Bygger på österländska meditationstekniker men har gjorts sekulär och utgår från västerländsk vetenskap.”(läs mer)