Rökning dödar och är dåligt för hälsan, så varför inte sluta med ovanan? För att det är supersvårt, svara vissa men det stämmer faktiskt inte – att sluta röka är enklare än vad man tror: knepet är att veta hur man ska gå till väga för att få en lyckad utkomst.

fimpa-rokning-cigarettAtt sluta röka är enklare än man kanske tror, det hela handlar bara om inställning och att hitta en annan vana. Till exempel är det många som lyckas bli kvitt sitt tobaksbegär genom att fimpa cigaretten och istället röka de mer moderna e-cigaretterna som finns på marknaden, något man kan läsa mer om hos bland annat www.ecocig.se. Men visst finns det flera knep än så att ta till om man vill fimpa för gott. Något som till exempel Metro skriver om är hur forskare vid Oxford University i Storbritannien ville fastställa vilken sluta-röka-taktik som är mest effektiv: att sluta abrupt eller att trappa ned. Vad man gjorde för att komma fram till ett svar var att rekrytera 697 rökare med målet att sluta med sin ovan och dessa delade man sedan in i två grupper. Den ena tvingades att sluta på en gång medan den andra gruppen fick sluta genom att trappa ned långsamt. Resultatet visade sedan att de som slutat direkt hade enklare att klara av det första rökfria dygnet än vad den andra gruppen klarade av och vad man kunde konstatera var att de som fick ett bestämt slutdatum på det stora hela lyckades bäst. Men självklart fungerar detta inte för alla, vissa måste ta till mer drastiska metoder såsom hypnos.

Fler rökare testar hypnos för att sluta

Många rökare som testat att sluta röka för egen maskin och inte klart av det har börjat se sig om efter alternativa metoder. En metod som många väljer att då pröva är att testa på hypnos för att bli av med sin ovana eftersom att detta lägger fokus på hjärnan och hur vi tänker kring rökning. På så vis lyckas fler sluta sin rökning genom att helt enkelt fokusera på andra saker. För Sveriges Radio berättar till exempel Anna-Karin Ring, som arbetar på tobaksavvänjningsmottagningen i Karlstads centralsjukhus, att hon också upplever att det blir mindre accepterat med rökning vilket gör att hon tror att allt fler vänder sig hit och till hypnos för att kunna sluta. Likväl kan hon även se en ökning på efterfrågan av just alternativa sluta-röka-metoder och enligt henne är det läkemedelsbehandling i kombination med motiverande samtal som fungerar allra bäst för den som vill fimpa för gott. Kanske är det också därför hypnosen blivit mer populär, men denna metod är dock inte medicinskt bevisad, även om den fungerar för vissa och kan vara som en slags meditation.

Många fördelar med att sluta

Visst vet rökare att det är dåligt för hälsan att röka, men det räcker ofta inte som argument. Så om man istället vänder på det hela: vad händer i kroppen när du slutar röka? Det är något som Nyheter24 listat:

  • sluta-roka-cigarett-bryta-sonder-cigg8-24 timmar – blodet blir bättre: karbonmonoxid minskas, syre ökas och blodproppsrisken minskar.
  • 48-72 timmar – nervcellerna avvänjer sig till mindre nikotin, lukt- och smaksinne blir bättre samt att lungkapaciteten ökar.
  • 2-12 veckor – Blodtillförseln till organ och bindväv ökar, ökad lungkapacitet, risk för hjärtattack minskar och man blir mindre stressad och får mer energi.
  • 1-9 månader – mindre hosta, flimmerhåret växter tillbaka
  • Ett år – risken för hjärtattack har minskat med 50 procent mot om man fortsatt röka,
  • Fem år – lika liten risk för hjärtattack som en icke-rökare, risken att då i lungcancer har minskat med 50 procent mot en rökare.
  • 10 år – ännu mindre risk för hjärtattack och lungcancer, dina celler som var på väg att bli cancer är ersatta av friska.