Nu föreslår man nya regler om cykelparkering i eller på tomten till nybybil parkering skylt LITENggda fastigheter i Stockholm och det är redan nu i mars detta är som dessa förslag kommer att röstas igenom – ett lyft för cykelstockholm.

Tidigare har vi skrivit att man ska cykla oftare, både för att bättra miljön och hälsan, och nu har även Stockholms politiker sett fördelarna med fler cyklar i staden. Nu under mars ska man nämligen rösta igenom nya förslag gällande regler om att stadens flerbostadshus måste ha mellan minst 2,5 och 4 cykelparkeringsplatser per 100 kvadratmeter bruttoarea – vilket innebär att det blir 2,8 parkeringsplatser per lägenhet i snitt och det innebär även att det minsta möjliga antal p-platser kommer att bli 2,5 per lägenhet, skriver SvD. Förr har man nämligen inte haft någon reglering alls kring detta men enligt en norm som tagits fram av trafikkontoret bör varje nybyggt flerbostadshus ha 1,5 cykelparkering per lägenhet, men detta har inte efterföljts alla gånger.

Fler cykelparkeringar på andra platser

Något som också kommer att klubbas igenom är regler gällande hur många cykelparkeringsplatser som ska finnas i anslutning till kollektivtrafikplatser, studentbostäder, arbetsplatser, industrier, skolor och butiker – vilket verkligen innebär ett riktigt lyft för cykelstockholm i sin helhet. För bristen av cykelparkeringar är nämligen något som de flesta stockholmare saknar när det kommer till att ta ställning till huruvida man ska cykla eller ej. Ett implementerande av nya regler på området kommer således att möjliggöra att allt fler kan lämna bilen hemma och istället ta sig dit de ska utan att behöva oroa sig för att hitta en säker plats att ställa sin cykel på.